Lady Godiva
Jaar
2006
Speeldata
24-25-26-29 Nov 2-3 Dec
Auteur van het stuk
Jean Canolle
Affiche
lady godiva
Het verhaal

Door de schuld van haar brutale echtgenoot, Leofric, graaf van Chester en hertog van Mercie, én tot grote ontsteltenis van de Engelse koning Eduard de Belijder, doorkruiste de vrome Lady Godiva, midden de 11de eeuw, de stad Coventry naakt op haar paard. Door deze heroïsche daad kon zij verhinderen dat de twee voornaamste burgers van de stad werden gehangen en bekwam zij dat de belastingen met een jaar werden uitgesteld. De edele dame kon echter nooit vermoeden dat zij door deze libertijnse rit een historische gebeurtenis werd; een legende vol grootsheid en adel, gesteund op leed en trots.

Door de schuld van haar brutale echtgenoot, Leofric, graaf van Chester en hertog van Mercie, én tot grote ontsteltenis van de Engelse koning Eduard de Belijder, doorkruiste de vrome Lady Godiva, midden de 11de eeuw, de stad Coventry naakt op haar paard. Door deze heroïsche daad kon zij verhinderen dat de twee voornaamste burgers van de stad werden gehangen en bekwam zij dat de belastingen met een jaar werden uitgesteld. De edele dame kon echter nooit vermoeden dat zij door deze libertijnse rit een historische gebeurtenis werd; een legende vol grootsheid en adel, gesteund op leed en trots.